Subscriber là gì?

Subscriber là khách hàng đã từng inbox vào fanpage của bạn và bạn có thể gửi tin nhắn miễn phí cho họ bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể quản lý danh sách subscriber ở trong mục "Khách hàng":  subsciber là 1 khách hàng ở trạng thái "đang sub". Nếu khách hàng nào không muốn nhận tin quảng cáo, họ sẽ gửi tin nhắn "stop", fchat đổi trạng thái của khách hàng này từ "đang sub" thành "unsub".

Những người bình luận vào bài viết của bạn cũng nằm trong danh sách khách hàng, nhưng không phải là subscriber. Bạn không thể gửi tin nhắn hàng loạt cho những người này.

Các gói dịch vụ của Fchat dựa trên số lượng subscriber đang còn lưu trữ trên fchat và có trạng thái là "đang sub". Bạn có thể xóa bớt khách hàng lâu không đọc tin nhắn (last_seen > 6 tháng) để không phải trả thêm phí dịch vụ.

-------------------------

Luật 24h: Facebook quy định, khi khách hàng nhắn tin vào fanpage, trong vòng 24 giờ, bạn được gửi tin nhắn thoải mái, bao gồm cả bán hàng. Sau 24 giờ, bạn không được nhắn cho khách nội dung: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng. Nếu vi phạm thì page có thể bị chặn tính năng gửi tin nhắn.